top of page
Farm%20with%20huge%20amount%20of%20PV%20solar%20panels%20in%20the%20Netherlands_edited.png

15 lat nie płacić podatku rolnego! – Fotowoltaika dla rolnika

Jesteś rolnikiem?  Zostań również prosumentem!

Gospodarstwa rolne i hodowcy są dużymi odbiorcami energii elektryczne, na dachach budynków gospodarczych powstaje coraz więcej instalacji fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, gospodarstwo może korzystać z tej energii cały rok. Prąd wytwarzany z promieni słonecznych zużywany jest potrzeb bieżące, a produkowane nadwyżki “magazynowane są” w sieci energetycznej. 80% nadwyżek z fotowoltaiki wraca do rolnika wieczorami i zimą, kiedy dzień jest krótszy i produkcja fotowoltaiczna niższa. Instalacja fotowoltaiczna to także idealne zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej. Rolnik płacący podatek rolny może odliczyć 25% wartości inwestycji w panele fotowoltaiczne od podatku rolnego. Ulga inwestycyjna dla rolnika który zainwestował w panele fotowoltaiczne przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu 25% kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego, 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej nie wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.

AgroEnergia – dotacja dla rolników

to  program, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu „AgroEnergia” opiewa na 200 milionów złotych.

Kontakt
bottom of page